1. Quảng cáo Facebook dạng băng chuyền (Carousel ads) Với hình thức quảng cáo Facebook này, bạn sẽ giới thiệu được nhiều sản phẩm, dịch vụ cùng một lúc. Quảng cáo xuất hiện dưới dạng slide liên tiếp trên cả hai giao diện máy tính để bàn và điện thoại