1. Quảng cáo tìm kiếm (Google search) Quảng cáo tìm kiếm là một trong các loại quảng cáo Google cung cấp trên công cụ tìm kiếm. Khi người dùng tìm kiếm một vấn đề như sản phẩm hoặc dịch vụ họ đang quan tâm. Google sẽ trả về các kết quả tìm